• facebook
  • twitter

Tractaments Corporals

Higiene dorsal

Exfoliació, hidratació i massatge

Tractaments de reducció localitzada amb CAVITACIÓ ULTRASÒNICA (alternativa a la liposucció)

La cavitació es un efecte produït per els ultrasons a l’adipòcit (cèl•lula grassa),que fa que passi d’estar en estat sòlit a estat líquid, per tant la seva eliminació serà més fàcil, ja que, serà reabsorbida i transportada mitjançant la limfa, fins a les vies urinàries.

Les seves indicacions són:

Tractament de la pell de taronja i irregular.
Incrementa i millora l’elasticitat del teixits.
Reactivació de la circulació local i nutrició de la pell.
Reducció dels nòduls cel•lulolítics.
Remodelació de l’adipositat localitzada.

Tractaments per cames cansades, mala circulació i retenció de líquids amb PRESOTERÀPIA

La Presoteràpia és una tècnica que consisteix en aplicar una “pròtesi” neumàtica per el drenatge del líquid intersticial i el linfoedema que ajuda a facilitar l’eliminació de substàncies de rebuig.

Regulant la pressió de l’aire aconseguim diferents accions:

Drenatge limfàtic: Desbloqueja la limfa i activa el sistema limfàtic, per treballar sobre edemes venosos, limfoedemes i edemes limfàtics.
Drenatge circulatori: Estimula el sistema circulatori, prevenint i aliviant la mala circulació i les aranyes vasculars, treballa sobre la retenció de líquids, per cames cansades i fatiga generalitzada.
Drenatge intens: Provoca l’eliminació de substàncies de rebuig i actua com a remodelant corporal, treballant sobre l’acumulació de líquids, la cel•lulitis i l’excés de volum.

Els tractaments es realitzaran amb la combinació de diferents teràpies com: Electroestimulació, Presoteràpia i Cosmetologia.